Những cầu thủ có chỉ số ấn Sút xoáy giá cực mềm trong FO3

Với những cú cứa lòng ZD được sửa lại quỹ đạo, những cầu thủ có chỉ số ẩn Sút xoáy chính là những cầu...

Những kiếu đá xếp hạng FO3 và những cách chống lại

Xếp hạng là chế độ thi đấu hấp dẫn nhất FiFa Online 3 không chỉ bởi cách tính điểm, khả năng tranh đua vị...